PROJECT MENGCULTUREN

PROJECT OVER MENGCULTUREN

 

Via dit project willen we aan boeren en consumenten in Brabant tonen dat mengculturen (in tegenstelling tot monoculturen) bijdragen tot een beter en gezonder klimaat.

Mengculturen worden in Vlaanderen nog niet veel toegepast.

 

Door de juiste teelten te combineren kan de landbouwer tijd, brandstof, kunstmest en bestrijdingsmiddelen besparen. Juist door beter in te spelen op de symbiose tussen planten en nuttige insecten vangt men meerdere vliegen in één klap.

Minder brandstof voor de motor, minder producten voor de teelt dragen bij tot een gezonder klimaat.

 

Naast vorming en uitwisseling over mengculturen worden ook de consumenten aangezet om de boer op te gaan,

de hoeveproducten te ontdekken en te genieten van de bloemen in het veld in de verschillende periodes.

 

Zo vinden we dichtbij lekkere producten en is het een aantrekkelijke omgeving om te recreëren.

 

En de voordelen voor het milieu:

 

-minder grondbewerking met de machines

 

-meer grondbedekking waardoor minder bodemerosie

(wegspoelen van de vruchtbare toplaag bij regenval b.v.)

 

-meer captatie van CO2

 

-minder verbranding van fossiele brandstof

 

-hogere opbrengst per ha

 

-minder kunstmest en pesticiden

 

-meer bloemen, bijen en andere nuttige insecten

 

 

Een positieve bijdrage aan een gezonder milieu en een beter klimaat!!

 

Dit project kwam tot stand m.m.v.

-Provincie Vlaams Brabant

-ppo.be

-Peter Coucke

-Wervel

Copyright © All Rights Reserved