TOEKOMST VOOR PPO

 

In de toekomst zal de vzw zich ook bezig houden met het opvolgen van de verdere ontwikkelingen in verband met de plantaardige brandstoffen en koolzaadolie in het bijzonder.

 

Niettegenstaande er een algemene trend heerst om van de 'eerste generatie' biobrandstoffen af te raken vanwege het 'fuel for food' principe, zijn wij (en nog anderen met ons) ervan overtuigd dat dit zeker niet voor alle gewassen van toepassing is.

 

Teelten zoals b.v. koolzaadolie verschaffen ons immers producten op beide vlakken, nl. in de

voedselketen en brandstof.

 

Bekijk even de voordracht door Prof. Dr. Peter Pickel op de landbouwbeurs 'Grüne Messe' Berlin

2013 John Deere Traktor (Duitstalig)

 

Copyright © All Rights Reserved